Søk i alle databasane våre
Digitalarkivet
Databaseveljar | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | Søk i alle basar | Skanna kyrkjebøker | Søk

Tidlegare søk:
FørenamnlikHans 1167 funne
Leit etter folk fødde mellom og

Korleis sjå funne personar?

Her ser du namnet på alle kjelder der søket ditt finnst, ordna etter kommune. Framom kvart kommunenamn står det ein liten firkant. Klikk i den og du vil få fram ein kortversjon av alle postane i denne kommunene. Du kan klikka på og av så mange du vil.

I kvar kortpost er namnet ei lenkje. Klikkar du på denne vil du koma inn i den databasen posten ligg i. Databasen vert opna i eit eige vindauga. Du må gjerna la det stå open når du er ferdig. Men ver då merksam på at når du klikkar på neste vil den nye databasen opna seg i same vindauga og det kan henda at du må setja fokus på det på same måten som du normalt skiftar fokus frå eit vindauga til eit anna.

Framsida | English | Kontakt | Debatt | Ordlista | Nyttige lenker | Hjelp
WebGlobal © Jan Oldervoll 2008