Side Storleik
Side 51
Rettar: Den digitale utgåva: Digitalarkivet Til boka: Statsarkivet i Bergen Lagt ut av: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003